June 20, 2024

''SOS Ukraine! Humanity without borders'' - Fundraising Campaign

FOND – The Romanian Non-Governmental Development Organizations Platform launches the “SOS Ukraine! Humanity without borders” campaign, aimed at raising funds for the non-governmental organizations in Ukraine, long-standing partners of FOND and active presences at the Black Sea NGO Forum. These funds will help the Ukrainian NGOs act within their local communities, supporting civilians by providing them with the necessary resources for covering their basic needs.

Romanian authorities, together with the civil society organizations, are mobilizing their forces at the border checkpoints in order to help the affected population. Beyond borders, the humanitarian convoys can advance on Ukrainian territory only a few kilometres in order to drop the resources. Moving further would endanger the lives of the humanitarian workers. In the heart of Ukraine, battles are taking place, civilians being caught in the middle, not being able to evacuate the war zones and having limited access to food, water and medicines. Given the circumstances, only the local forces and the Ukrainian organizations can intervene.

Donate for “SOS Ukraine!” here:

Recipient: FOND, CUI 22274813

LEI  RO22 RZBR 0000 0600 1224 6538 

EUR RO68 RZBR 0000 0600 2336 5402

Raiffeisen Bank – SWIFT: RZBRROBU

FOND is a representative, consolidated and active platform, recognized on both national and international levels, contributing to the development and implementation of a coherent and efficient international development cooperation and humanitarian assistance in Romania, through consolidating the capacity of its members, as well as through educating the Romanian society on global solidarity and sustainable development.

The Black Sea NGO Forum, a flagship program of FOND, was launched in 2008 in order to facilitate the dialogue and increase cooperation between the NGOs in the extended Black Sea region, consolidate their capacity to influence the regional and national policies, and increase the number and the quality of the regional programs and partnerships.

Legal entities are asked to contact us at fond.romania@gmail.com to conclude a donation/sponsorship contract.

All donors are asked to mention, in the bank transfer, the name of the campaign: “SOS Ukraine”.

The personal data used in the bank transfer will be managed by FOND only, in the context of the financial accounting report. The transfer represents the person’s consent for its personal data to be used for this purpose.

FOND uses dedicated bank accounts for this campaign and will keep a separate record of donations, and will publish a report on the use of money at the end of the campaign.

More information about FOND can be found here: https://www.fondromania.org/

More information about the Black Sea NGO Forum can be found here: https://blackseango.org/

ROMANIAN

FOND – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare lansează campania SOS Ucraina! Umanitate fără frontiere prin intermediul căreia strânge fonduri ce urmează să fie puse la dispoziția organizațiilor neguvernamentale din Ucraina, parteneri tradiționali ai federației și participante active la lucrările Forumului ONG de la Marea Neagră, pentru a acționa la nivelul comunităților de pe întreg teritoriul țării în sprijinul civililor, asigurând  nevoile curente ale acestora. 

Autoritățile române, dar și organizațiile societății civile românești, depun toate eforturile la punctele de frontieră cu Ucraina, pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate. Dar dincolo de graniță tirurile umanitare pot intra doar câțiva kilometri. Mai mult decât atât nu este posibil fără a pune în pericol vieți omenești. În inima Ucrainei se dau bătălii crâncene, iar locuitorii sunt prinși în teatrul de război, fără posibilitatea de a se evacua și având acces limitat la hrană, apă sau medicamente. Aici pot interveni doar forțe locale, iar organizațiile neguvernamentale ucrainene ce activează în comunități de ani de zile o pot face cel mai bine având în vedere situația. 

Donează pentru “SOS Ucraina!” aici:

Destinatar: FOND, CUI 22274813

LEI  RO22 RZBR 0000 0600 1224 6538 

EUR RO68 RZBR 0000 0600 2336 5402

Raiffeisen Bank – SWIFT: RZBRROBU

FOND este o platformă reprezentativă, consolidată, activă și recunoscută la nivel național și internațional care contribuie la dezvoltarea și implementarea unei politici coerente și eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și ajutor umanitar prin consolidarea capacității organizațiilor membre și educarea societății cu privire la solidaritatea globală și dezvoltarea sustenabilă.

Forumul ONG-urilor la Marea Neagră, un program de marcă al FOND, este o inițiativă lansată în anul 2008 cu scopul de a crește nivelul de dialog și cooperare între ONG-urile din regiunea extinsă a Mării Negre, de a întări capacitatea acestora de a influența politicile regionale și naționale și de a crește numărul și calitatea parteneriatelor și proiectelor regionale. 

Persoanele juridice sunt rugate să ne contacteze la fond.romania@gmail.com pentru a încheia un contract de donație/sponsorizare.

Toți donatorii sunt rugați să menționeze, la transferul bancar, denumirea campaniei: ”SOS Ucraina”.

Datele cu caracter personal utilizate la transferul bancar vor fi gestionate de către FOND doar în contextul raportului financiar contabil, iar efectuarea transferului reprezintă acceptul persoanei pentru ca datele sale cu caracter personal să fie folosite în acest scop. 

FOND folosește pentru această campanie conturi bancare dedicate și va ține o evidență separată a donațiilor, urmând ca la finalul campaniei să publice un raport cu privire la utilizarea banilor.

Mai multe informații despre FOND găsiți aici: https://www.fondromania.org/

Mai multe informații despre Forumul la Marea Neagră și prezența FOND în regiune aici: https://blackseango.org/

Forum News Home

Related posts

Call for Applications: New Europe College Pontica …

Admin

Call for Proposals: The Black Sea Trust for...

Admin

Save the Date: The 13th edition of the...

Black Sea NGO Forum

Leave a Comment